E-SHOP

Historie vinařství v Rajhradě

Psal se rok 1222, když český král Přemysl Otakar I.  s manželkou Konstancií potvrdili rajhradským benediktinům desátek z vinice v Miroslavi. Tento fakt předznamenává výjimečnou budoucnost rajhradského klášterního vinohradnictví.

První přímé zprávy o klášterních vinohradech pochází z první čtvrtiny 14. století. Rajhradským benediktinům tehdy patřily dva vinohrady v Hustopečích (od r. 1328), další vinohrady získal konvent během 14. a počátkem 15. století  v Želešicích, Židlochovicích a Bratčicích.

Po husitských válkách zakládá klášter v roce 1465 vinohrady na nových pozemcích zvaných Hájiska, rozsáhlé vyvýšenině mezi Rajhradem, Hajanami a Želešicemi. Postupně se vinice rozšiřovaly směrem k Syrovicím a Želešicím. Založením vinic na Hájiskách měl rajhradský konvent dostatek vinic v blízkosti, a tak postupně vzdálenější vinohrady odprodával.

Na založení rajhradských vinic upomíná i obecní znak Rajhradu. Od roku 1554 v něm má městečko břevnovskou opatskou ostrev (kus osekaného kmene stromu se suky) zkříženou s klíčem, symbolem horenského (viničního) práva. Historické prameny potvrzují, že rajhradské vinařství po staletí vzkvétalo a klášter ve 2. polovině 17. století provozoval skutečný velkoobchod s vínem, protože dodával víno všem benediktinským klášterům v českých zemích.

V této době je nutné vybudovat zázemí pro vinaření, především sklepy. První sklepy jsou zmíněny v polovině 16. století (r. 1558 - klášterní hospoda; dodnes zachovaný v č. p. 48). Vlastní sklep si klášter vybudoval později v letech 1691 – 92 za probošta Placida Novotného. Nachází se v dnešní Štefánikově ulici a je sídlem našeho vinařství. Jde o dva spojené sklepy, na které navazují další s přístupem z boční ulice (jde o bývalý pivovarský sklep a sklep z roku 1827, který patřil Josefu Kleinovi, významnému brněnskému podnikateli. Po jeho smrti odkoupili sklep rajhradští benediktini  a také tyto dva sklepy propojili.

O velikosti rajhradského vinařství a vinohradnictví svědčí i tzv. sklepní knížky, podle kterých ke konci 18.století byly vinice nejméně u 50 domů a v roce 1820 bylo v Rajhradě již 58 gruntů a 64 vinic. Na konci 19. století však postihla rajhradské vinařství podobně jako ostatní prosperující vinohradní podnikání katastrofa a rozšíření révokazu prakticky zničilo všechny vinice.

Situaci se pokusilo řešit v roce 1935 založené velkopavlovické ovocnářsko-vinařské družstvo Vinopa, jejíž výborný odborník František Hycl v roce 1939 obnovil část vinice, čítající 16.000 hlav. Po druhé světové válce se vinice do roku 1980 rozrostly na 94 ha. Utěšený rozvoj však ukončilo sloučení Státního statku Židlochovice se Státním statkem Brno v roce 1981 a následná redukce vinic na 18,5 ha. Po roce 1989 se novým správcem stává statek Měnín, rozloha vinic se však nemění.

Kontakt Prodejna
Rajhradské klášterní s.r.o. OTEVÍRACÍ DOBA:
Štefánikova 69 Pondělí-Pátek: 9:00-17:00
664 61 Rajhrad

+420 547 230 039 info@rajhradskeklasterni.cz

ARSYline © 2014 | graphic design studio