E-SHOP

Klášterní sklepy

Počátek intenzivního vinařství v polovině 15. století s sebou přinesl potřebu vybudování kvalitního hospodářského zázemí, především sklepů.

První zmínka o sklepě se váže k roku 1554, kdy je připomínán sklep v rathauze – tedy na radnici. Byl součástí klášterní hospody a je považován za jeden z nejstarších rajhradských klášterních sklepů, dochoval se dodnes na č. 48.

Vlastní sklep si klášter vybudoval mnohem později v letech 1691 – 92 za probošta Placida Novotného, nachází se v dnešní Štefánikově ulici. K němu bylo v roce 1720 dostavěno i předsklepí přebudované v roce 1774 v barokním slohu na „presshaus a lusthaus“ – lisovnu a besídku. Tato přestavba kopírovala pavilony na klášterní prelatuře navržené věhlasným barokním architektem Janem Blažejem Santinim-Aichlem. Stavba však během let zchátrala a tak byla v roce 1934 snesena její střední část a v roce 1960 byla postavena v nynější podobě.

Staré jsou také sklepy u bývalých klášterních dvorů v Rajhradě, u svobodných dvorů Těšovského (ve východní části dnešní sladovny) a Paleckého (východně od domu pod dnešní Tovární ulicí). Starý sklep se nacházel pod bývalou klášterní kovárnou (dnes č. 49) a na náměstí býval ještě tzv. panský sklep, zbořený v roce 1774. V první polovině 19. století byl v Rajhradě postaven další sklep. Jeho stavitelem byl v roce 1827 Josef Klein, majitel Halouzkova gruntu v dnešní Tovární ulici a úspěšný a houževnatý podnikatel. Po jeho smrti jeho koupili sklep rajhradští benediktini. Oba sklepy pak byly spojeny v jeden celek.

Kontakt Prodejna
Rajhradské klášterní s.r.o. OTEVÍRACÍ DOBA:
Štefánikova 69 Pondělí-Pátek: 9:00-17:00
664 61 Rajhrad

+420 547 230 039 info@rajhradskeklasterni.cz

ARSYline © 2014 | graphic design studio